Vindarna från väster - S:t Patrick & Columba

Vindarna från väster

-lärdomar från den Keltiska kyrkan

Tredje upplagan

Vindarna verkar vara västliga! Åtminstone verkar de kulturella, ideologiska och religiösa vindarna huvudsakligen ha kommit västerifrån under de senaste sextio åren. Influenserna från brittiska öarna och nordamerika har påverkat vår kultur och vårt samhällsklimat och format ett postmodernt samhälle. Ett samhälle som är väldigt annorlunda än det som fanns bara för några årtionden sedan. Trots att den kristna kyrkan växer som aldrig förr, främst på det södra halvklotet, ser vi så lite av andlig tillväxt i det Sverige som sakta men säkert har förändrats.


På 400-talet växte den keltiska kyrkan fram på Irland, i ett samhällsklimat som hade många likheter med vårt. Väckelsevindarna därifrån blåste vidare över de brittiska öarna, över Europa och kom ända till Sverige. Den passionerade, naturliga och vardagsnära andligheten som de keltiska kristna bar inom sig förnyade människor, kyrkor och folk. Man byggde kloster som blev ett slags missions- och kulturcentra runt om i Europa, centra som inte bara förändrade utan också nydanade hela samhällen. Denna bok beskriver keltisk kristendom som en profetisk

kristendom in i vår tid. Det är dags för nygamla vindar från väster!


Boken är godkänd som studiecirkelmaterial.

Sagt om de första upplagorna:

Det sprakar om kyrkohistorien när Per-Eive Berndtsson initierat målar upp bilden av keltisk andlighet som har påverkat oss i Sverige mer än vi kanske tror och som också kan inspirera oss att frimodigt bygga Guds församling även på 2000-talet.  En spännande, lärorik och fascinerande bok som jag rekommenderar.

Anders-Petter Sjödin

präst i Furulundskyrkan, magister i historia och dr of Global Ministry



Vi inspireras att lära av de keltiska kristna, hur vi liksom de kan nå ut med evangeliet i en hednisk omgivning. De vann över hedendomen, deras Gud visade sig vara starkare. Kunde de så kan vi. Vi har samme Gud och Fader!

Gertrud Storsjö

författare och mångårig medarbetare på Ljus i Öster



I en tid då många vill marginalisera kyrkans kallelse känns denna bok befriande. Vi behöver återerövra Sverige för Kristus och bli en församling som vinner mark istället för förlorar. I sökandet efter en verklig kristendom, relevant för andra och full av kraft är "Vindarna från väster" en av platserna att starta

Hans Wolfbrandt

kyrkoherde i Lysekils församling, sverigeledare för New Wine

Per-Eive lyfter fram den gamla keltiska kristendomens autentiska och livsnära liv som på ett dynamiskt sätt även kan fungera i vår postmodernistiska tid. Boken rekommenderas på det varmaste.

Klas Lundström

teol dr i kyrkohistoria och lärare på Johannelunds teologiska högskola.

Boken innehåller mycket användbart för alla som vill bygga bibliska och växande församlingar i Sverige idag. Jag rekommenderar den varmt…

Jonas Melin

bibellärare på Mariannelunds folkhögskola

Per-Eive Berndtsson, som själv i sin person mer än de flesta personifierar denna kristendomens sida inåt och utåt, kommer förhoppningsvis att bidra till att dagens kristenhet till fullo återupptäcker kallelsen att söka Gud vid altaret och söka människorna i världen.

Carl-Erik Sahlberg

fd domkyrkokomminister i S:ta Clara kyrka i Stockholm, teol dr och docent i kyrkohistoria . 

Sedan år 2000 har jag inspirerats och regelbundet återkommit till Harald Olsens bok "Keltisk andlighet". Boken fick mig att bli fascinerad av den irländska fromhetstraditionens holistiska syn på tillvaron - allt hänger ihop och Gud är ständigt närvarande. Flera av texterna har jag också tonsatt under årens lopp. Jag har länge saknat fler böcker på svenska med svenskt perspektiv om vad den keltiska kyrkan kan ha att säga oss moderna kristna. Per-Eives bok fyller det tomrummet.

Erik Tilling

låtskrivare och musiker

S:t Patrick och S:t Columba

-två ledares andliga utveckling

Genom historien har kyrkan alltid upplevt tider av förnyelse och expansion. De bakomliggande orsakerna till dessa är i allmänhet flera, till exempel gynnsamma kulturella faktorer, sociala behov och människors andliga längtan. Ändå kan man i allmänhet härleda dessa för kyrkan så positiva tider, till enskilda människors liv och handlingar.  Det finns alltid ledargestalter som varit med och format den andliga atmosfären, såväl i närområdet som i områden fjärran ifrån.


Den kristna keltiska andlighetens framväxt och expansion på Irland under 400-talet kom att få en stark påverkan på Europas kristenhet under många århundraden framåt. Den keltiska spiritualiteten var också en viktig faktor när Sverige kristnades.


Två av de personer, vars personlighet och livsgärning allra tydligast kom att prägla den keltiska andligheten var S:t Patrick och S:t Columba. Syftet med detta häfte är att försöka förstå deras personliga livsresa utifrån ett andligt- och utifrån ett ledarskapsperspektiv.  Häftet vill också ge en djupare insikt i hur deras personlighet, erfarenheter och livsgärning på olika sätt har varit med att forma den keltiska andligheten.