Kraftfulla rötter som ger hopp

Kraftfulla rötter som ger hopp


Från bokens inledning

I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden och den som lär känna honom kan också få del av ett vidare perspektiv. Berättelserna om hur Gud har uppenbarat sig och verkat genom människor i gamla och nya testamentet, liksom genom kyrkohistorien, hänger därför samman med vår nutid och framtid. Syftet med denna bok är att förmedla något av detta trefaldiga tidsperspektiv i vår andliga förståelse av det som sker

 

I en tid som på många sätt påminner om vår, verkade den andliga situationen i Sverige för tvåhundra år sen också vara ganska hopplös. Många troende i Sverige känner samma slags uppgivenhet. Boken vill förmedla att Guds ord och kyrkans historia kan lära oss att det inte finns några helt hopplösa situationer. Genom att läsa om vad Gud har gjort genom Bibelns och kyrkohistoriens gudsmän och gudskvinnor, ”lånar vi tro” ifrån dem som gått före och röjt vägen.

 

Den här boken fokuserar framför allt på några personer, som likt Moses fick uppleva en livsförvandling i mötet med den helige Guden. Gudsmötena förändrade dessa svenskars liv och gav dem en auktoritet som kom att bli avgörande för hela Sveriges kristenhet och i förlängningen också för hela det svenska samhället. Genom att läsa om dessa föregångare, om deras liv och gärning, vilka Gud en gång använde för att bygga sin kyrka i Sverige, kan vi också ana konturerna av de personer som han kommer att använda i framtiden.


Boken är en samproduktion mellan EFS Budbäraren och Logos Media

 


                               Omdömen:


Den som är intresserad av väckelsehistoria eller som längtar efter att få vara ett verktyg för väckelse bör inte missa den här boken.   

Håkan Arenius i DAGEN

 

Är en folkväckelse möjlig? Per-Eive Berndtsson tar oss tillbaka 200 år, till tidigt 1800-tal. En resa som ger hopp!”     
Sigrid Bergström i VÄRLDEN IDAG

 

Detta är en bok att läsa för dig som funderar på kyrkans nu och framtid. Det är en bok som andas framtidstro och
möjligheter. Beställ boken… och läs den nu! En mycket bra bok om Guds trofasthet.”     
Kerstin Oderhem

EFS-missionsföreståndare på FACEBOOK


Per-Eive Berndtsson bok Kraftfulla rötter som ger hopp handlar om den enorma kraft som finns i väckelser och väckelserörelser. Boken är full av inspirerande historiska exempel på detta och pekar sedan rakt in i vår egen tid och det stora behov av väckelse som finns idag. Kraftfulla rötter som ger hopp fyller ett stort behov genom att den kopplar samman vår egen tid med de väckelser som tidigare berört vårt land. Läs, ta in och låt dig inspireras till att bli ett redskap för Gud i den tid som vi lever i!

Torbjörn Aronson

Forskare, Teol. Dr. i kyrkohistoria, Fil. Dr. i statsvetenskap


Ja!!! Den här boken behöver vi. Vi behöver påminnas om att det var värre förr, att den andliga, politiska och sociala situationen var desperat. Och vi behöver påminnas om att när troende började be, predika ett klart evangelium och ge hopp så förändrades Sverige. Evangeliet visade sig vara Guds kraft till räddning i Sverige. Per-Eive Berndtssons bok är ett profetiskt budskap för vår tid.

Kjell Axel Johanson

Teolog, Dean Emeritus, Woodlands’ Seminary 


Per-Eive ser tillbaka på väckelsehistoria och ser paralleller till vår egen tid, en tid som präglas av att inte räcka till, att inte duga. Detta bäddar för ett möte med Nåden. Boken är driven av att människan i vår tid ska få göra Mötet som väntar när vi har förtagit oss på att vara goda och vågar släppa taget. Att läsa boken och samtidigt lyssna till folksjälens rop föder längtan till att bli bärare av den kärlek som fördriver rädslan.

Jalle Ahlström

Pastor och legitimerad psykoterapeut


En spännande och välskriven expose över några olika väckelser och deras utveckling i Sverige med utgångspunkt i 1800-talets första hälft. På märkliga sätt blev människor i olika delar av landet omskapade och fick hopp och framtidstro i ofta svåra och mörka tider. Väckelseområden blev i överraskande hög grad platser där genomgripande väckelser även gått fram långt senare och blivit   skönjbara som ”bibelbälten”. Boken innehåller rikligt med teologiska kommentarer och tankeväckande paralleller till situationen i dagens samhälle. Med sina många lärdomar ur väckelsens ”kraftfulla rötter” erbjuder den uppfordrande utmaningar och framtidshopp för vår tid!  

Kjell G. Söderberg

Filosofie doktor i historia


Per-Eive visar, på ett fascinerande sätt, hur väckelsens gestalter på 1800-talet påverkade Sverige. Hur de, trots egna svagheter och stort yttre motstånd, fick se hela bygder förvandlade och människor upprättade. I grunden var det ett Guds verk genom evangeliets förvandlande kraft och genom att människor ställde sig till Guds förfogande. En viktig bok för svensk kristenhet.

Klas Lundström

Teologi doktor och docent i missionsvetenskap

Johannelunds Teologiska högskola

 

Kraftfulla rötter som ger hopp är en bok som inspirerar till bön och ger tro för framtiden. Den jämförelse Per-Eive gör mellan 1800 talets första årtionden och den skakiga tid vi idag lever i är slående och väldigt intressant. När författaren lyfter upp enskilda människors förvandling som ledde till hela samhällens förvandling blir jag peppad att det som var grogrunden till 1800 talets folkväckelse kan vara det också idag. Jag ber tillsammans med Per-Eive om en bönerörelse som leder till förvandling i vårt land!

Markus Kihlagård

Major och regionschef i Frälsningsarmén 

 

Per-Eive Berndtsson gräver i sin bok djupt efter väckelserörelsens rötter och för upp mycket inspiration, vägledning och perspektiv till dagens kyrka

Torbjörn Larspers

Lektor i kyrkohistoria, Johannelunds teologiska högskola

Referenslitteratur till boken

Kraftfulla rötter som ger hopp

Jag vill köpa Kraftfulla rötter som ger hopp för 209:- (inkl porto)
(Rekomenderat pris 229:-)

JAG BESTÄLLER BOKEN "Kraftfulla rötter som ger hopp" för 209:- inkl. porto. Sänd mig bok och faktura till följande adress:
 
 
 
 
 
 
 

Logos Media


Källövägen 20, Box 112

475 51  KÄLLÖ-KNIPPLA

Tel/Swish: 0733-122221

E-post: info@logosmedia.se

Per-Eive Berndtsson

är kursansvarig för Bibelseminarium Göteborg, samt reseförkunnare och författare.Han var initiativtagare till, och under 32 år också pastor/präst och bibelskollärare i EFS-Kornhillskyrkan i Halmstad. Per-Eive har under många år varit med i ledarskapet för New Wine, arbetat nationellt med församlingsplantering, samt är författare till en handfull böcker. Han är också engagerad som förkunnare på lika möten och konferenser runt om i landet.