Kursen: Personlighetens Upprättelse

Personlighetens Upprättelse
Bibelseminarium Göteborg 10- 25 september

Att äta nyttigt, motionera, att inte stressa och få tillräckligt med sömn… är viktiga hälsoråd som vi möts av. Allt detta utgör en del av basen för ett hälsosamt liv. Men livet har ju som bekant fler dimensioner än vårt fysiska välbefinnande.  Personlighetens Upprättelse är en friskvårdskurs som utvecklas i ett team där såväl präst, läkare som psykolog har ingått.

 

Inom vården betonas allt mer ett holistiskt sätt att se på människans livssituation, där kroppen, själen och den psykosociala miljön tillsammans samverkar till människans hälsa. Kursen Personlighetens Upprättelse utgår från denna helhetssyn på människan, men lägger till en andlig dimension. Man skulle kunna säga att kursinnehållet finns någonstans i gränslandet mellan medicin, psykologi och teologi.

 

 I utvärderingarna av de ca 80 kurser som har arrangerats runt om i Sverige återkommer gång på gång omdömet: ”Detta är en kurs som alla borde gå”. Målgruppen är egentligen vem som helst, oavsett ålder, utbildning, andlig erfarenhet osv. Kursen bygger på en kristen livssyn, men förutsätter inte att man har en kristen tro.

 

Som människa drabbar livet mig på olika sätt. Varje människa har upplevt många positiva saker i sitt liv, men livet innehåller också en hel del svårigheter.  Det är inte alltid lätt att lämna svåra erfarenheter  och misslyckanden bakom sig, eftersom de ofta sätter sig fast i personligheten och inte vill släppa taget. Många brottas också med en negativ självbild. 

 

 

Kursen Personlighetens Upprättelse handlar om att det finns befrielse från de negativa händelser i våra liv, som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende och som bäddar för många fysiska sjukdomar. Men i kursen ges också många verktyg till hjälp för att leva ett hälsosamt liv.

 

Ur innehållet:

  • Helande till ande, kropp och själ.
  • Bli friare och modigare!
  • Mitt sanna jag.
  • Att bli fri från det förgångnas ”tyranni”.
  • Att bryta med osunda kopplingar..
  • Ensamhet, tvång, flykt och vägen ut.
  • Att finna sina gränser
  • En hel personlighet - ett friskt andligt liv.
  • Konsten att bli älskad.
  • Ett liv i hälsa

 

Vi börjar kursen lördagen den 3/6 2023. Varje samling kommer att börja med fika och gemenskap, därefter sjunger vi några sånger, följt av undervisning. Samlingen avslutas med att var och en som vill erbjuds personlig förbön eller ett personligt samtal, av utbildade ledare.

  

Kurstider:

tisdagen den 10/9

(kl 18.30)

onsdagen den 11/9

(kl  18.30)

tisdagen den 17/9

(kl 18.30)

onsdagen den 18/9

(kl  18.30)

tisdagen den 24/9

(kl 18.30)

onsdagen den 25/9

(kl  18.30)

 

Kursen Personlighetens Upprättelse har skapats i Kornhillskyrkan Halmstad av Per-Eive med team. Ca 50 kurser har arrangerats i Halmstad sedan 1996. Kursen har också arrangerats på ett 20-tal andra orter i södra Sverige. Denna kurs är helt fristående, men samkörs med tvåterminskursen på Bibelseminarium Göteborg.  


Per-Eive Berndtsson

är kursansvarig för Bibelseminarium Göteborg, samt reseförkunnare och författare.Han var initiativtagare till, och under 32 år också pastor/präst och bibelskollärare i EFS-Kornhillskyrkan i Halmstad. Per-Eive har under många år varit med i ledarskapet för New Wine, arbetat nationellt med församlingsplantering, samt är författare till en handfull böcker. Han är också engagerad som förkunnare på lika möten och konferenser runt om i landet.

Du kan läsa mer på Bibelseminarium Göteborgs hemsida:

https://bibelsem.se/f-r-alla/kurser-och-inspirationskv-llar

ANMÄL DIG HÄR!

Jag anmäler mig till PU-kursen 10-25 september i Bibelseminarium Göteborg