Framtiden tillhör oss

Framtiden tillhör oss

en oberoende fortsättning på "Kraftfulla rötter som ger hopp"


Från bokens baksidestext

Med klimatförändringar och pandemin i färskt minne hör vi om ökande våld och hot om krig. Mörka moln skuggar vår framtid och hoppet sviktar. Var finns Gud i allt kaos? Hur ska vi orientera oss i en alltmer komplex värld? De verktyg vi behöver finns i Bibeln, i Guds uppenbarelser i historien, i församlingen och i vägledning som den Helige Ande vill ge oss. 

Framtiden tillhör oss vill ge dig som läsare insikter om Gud och samtiden, ge dig hopp för framtiden och en frimodighet att gestalta Guds vilja idag. Boken ger dig nycklar till att se tillvaron utifrån ett större, längre, vidare och djupare perspektiv och din roll i den. Det finns en framtid och ett hopp i en alltmer orolig och komplex värld.”Berätta om din dröm Martin!”. Orden är Mahalia Jacksons och hon ropade dem till Martin Luther King, under en retorisk paus vid hans mest kända tal. Då hände något inom Martin. Han avvek från sitt manus och började tala om det som var hans dröm och han gjorde det på ett sätt som kom att förändra världen. Denna bok tar avstamp i detta utrop, men ger sedan ett ”utrop” till dig och mig som läsare som kan få samma effekt: det kan förändra vår värld. Det här är en bok som vill ge dig trygghet inför framtiden.

 

Boken är lättläst och illustrativ. Den förmedlar en förankring som håller att både leva och dö på. Världen ropar efter hopp och i den kristna tron finns grunden för ett hopp som håller idag och in i framtiden. Denna bok förmedlar inte bara kunskap om detta hopp utan inspirerar till att ta ett steg i tro och finna vila i det hoppet.

 

Jag rekommenderar denna bok varmt.

Anders Sjöberg, bibellärare


Boken är en samproduktion mellan EFS Budbäraren och Logos Media

 


Omdömen:


Per-Eive Berndtsson är känd för sina välskrivna böcker som ofta belyser andligt uppvaknande med förvandlade liv och samhällen som följd. Framtiden tillhör oss är inget undantag. Han är en profetröst för vår generation som hjälper oss förstå de andliga skeendet bakom de stora förändringarna i vår tid. Boken andas liv och genomsyras av författarens erfarenheter som församlingsledare i Sverige, men också med perspektiv från kyrkohistorien till levande kristendom i Etiopien. Jag tror boken har ett speciellt budskap för dem Gud kallar till tjänst i vår tid.

John Derneborg pastor i pingströrelsen, New Wine-inspiratörDu håller en högaktuell, innehållsrik och formande bok i din hand som målar klassisk väckelsekristendom genom att belysa centrala begrepp som; Guds härlighet och närvaro, helighet, helgelse, synd, dess konsekvenser, omvändelse, mm. Genom personliga anekdoter från livet som familjefar och pionjär, präst tillsammans med exempel ur Bibeln, väckelsehistorien och egna och andras lärdomar pekar Per-Eive både lättsamt och djuplodande på nödvändiga omställningar och inställningar som en kristenhet som vill se väckelse aktivt behöver välja. Boken förmedlar nåd och Guds kärlek och goda planer med värme och medkänsla samtidigt som den är skarp och rensande. Ja, den är ju från västkusten och kan liknas vid att rensa fisk. Ben och annat inuti skiljs ut från det som ska vara kvar, som är gott. Boken bjuder till självreflektion och stärker och rustar kristna att ta sig själva på samma allvar som Gud gör och ta egenansvar för sin unika del i att väckelser ska få nya säsonger i vårt land och tid. 

Maria Smeds präst, musiker

Jag beställer Framtiden tillhör oss
(185:- + porto)

JAG BESTÄLLER BOKEN "Framtiden tillhör oss" för 185:- plus porto. Sänd bok och faktura till följande adress:
 
 
 
 
 
 
 

Logos Media


Källövägen 20, Box 112

475 51  KÄLLÖ-KNIPPLA

Tel/Swish: 0733-122221

E-post: info@logosmedia.se