Bli en vanlig ovanlig människa

Bli en vanlig ovanlig människa

Baksidestext:


En del betonar den andliga sidan i det kristna livet så att de lämnar jorden i förtid. Andra är så angelägna att betona det mänskliga i att Jesus kom till jorden att de missar den övernaturliga verkligheten.

Mina gode vän, Per-Eive Berndtsson, står för en hållning som skulle kunna beskrivas som "Övernaturligt naturlig eller Naturligt övernaturlig". Det temat finns också i hans tidigare böcker, inte minst i "Vindarna från väster – lärdomar från den keltiska kyrkan". Den keltiska andligheten höll samman vardagslivet, mötet med naturen, mötet med Gud och den helige Andes mäktiga verk.


Det här skulle kunna beskrivas som en Wellness-bok, en praktisk bok om välbefinnande. Egentligen finns det redan alldeles för många sådana självhjälpsböcker, men det speciella med "Bli en vanlig ovanlig människa" är att den är förankrad i evighetsvärden och i Bibelns kärleksfulla instruktioner för ett gott mänskligt liv. Det märks också att Per-Eive skriver mot klangbotten av livets skörhet -. både så som han har upplevt det själv, men framförallt som han har upplevt det i sina pastorala möten med människor. Därför är den här boken "användarvänlig" i ordets bästa bemärkelse!


Torbjörn Freij, pastor och författareJag beställer Bli en vanlig ovanlig människa
(150:- + porto)

JAG BESTÄLLER BOKEN "Bli en vanlig ovanlig människa" för 150:- plus porto. Sänd mig bok och faktura till följande adress: