Hem

Välkommen till Logos Media!

Den här hemsidan är i huvudsak ett forum för utgivning av media, främst litteratur.


Men här finns också presentation av olika kurser resor mm.


Sidan är också kopplad till
Facebooksidan:
 

                     
                             Per-Eive Berndtsson   

                             -Inspiratör, förkunnare & författare

                             https://www.facebook.com/Pereiveb 

Litteratur & övrig media

Kurser & resor mm