Hem

Den här hemsidan är i huvudsak ett forum för utgivning av media, främst litteratur. Den senaste boken är

Framtiden tillhör oss


Men här finns också presentation av olika kurser resor mm, som
Personlighetens Upprättelse

Kurs i Göteborg i september 2024


Keltisk retreat i Kuvarp 18-20 oktoberSidan är också kopplad till
Facebooksidan:
 

                     
                            Per-Eive Berndtsson   

                            -Inspiratör, förkunnare & författare

                            https://www.facebook.com/Pereiveb 

Litteratur & övrig media

Kurser & resor mm

Per-Eive Berndtsson

är kursansvarig för Bibelseminarium Göteborg, samt reseförkunnare och författare.Han var initiativtagare till, och under 32 år också pastor/präst och bibelskollärare i EFS-Kornhillskyrkan i Halmstad. Per-Eive har under många år varit med i ledarskapet för New Wine, arbetat nationellt med församlingsplantering, samt är författare till en handfull böcker. Han är också engagerad som förkunnare på lika möten och konferenser runt om i landet.