Bli en vanlig ovanlig människa - Förvandlingen

Bli en vanlig ovanlig människa

Baksidestext:


En del betonar den andliga sidan i det kristna livet så att de lämnar jorden i förtid. Andra är så angelägna att betona det mänskliga i att Jesus kom till jorden att de missar den övernaturliga verkligheten.

Mina gode vän, Per-Eive Berndtsson, står för en hållning som skulle kunna beskrivas som "Övernaturligt naturlig eller Naturligt övernaturlig". Det temat finns också i hans tidigare böcker, inte minst i "Vindarna från väster – lärdomar från den keltiska kyrkan". Den keltiska andligheten höll samman vardagslivet, mötet med naturen, mötet med Gud och den helige Andes mäktiga verk.


Det här skulle kunna beskrivas som en Wellness-bok, en praktisk bok om välbefinnande. Egentligen finns det redan alldeles för många sådana självhjälpsböcker, men det speciella med "Bli en vanlig ovanlig människa" är att den är förankrad i evighetsvärden och i Bibelns kärleksfulla instruktioner för ett gott mänskligt liv. Det märks också att Per-Eive skriver mot klangbotten av livets skörhet -. både så som han har upplevt det själv, men framförallt som han har upplevt det i sina pastorala möten med människor. Därför är den här boken "användarvänlig" i ordets bästa bemärkelse!


Torbjörn Freij, pastor och författareAndra upplagan

 

Förvandlingen av hårda bud till mjuka

Recensioner av första upplagan: 


"Har sällan läst en bok som presenterar de tio buden på ett så pedagogiskt, pastoralt och livsnära sätt, med journalistisk svung och konkreta exempel från vår vardag. De tre avslutande kapitlen om budordens tre användningsområden, att upprätthålla ordningen i samhället, driva till Kristus och att ge den kristne vägledning i livet är briljanta. Djup teologi på ett högst begripligt sätt."

Agne Nordlander

teol.dr och docent i tros- och livsåskådningskunskap

"Denna bok är så inspirerande, lättläst, rolig, allvarlig, upplyftande med en tro för framtiden. Det finns hopp för alla. Han skriver på ett så lättsamt sätt att sidorna bara rinner iväg. Han kommer med förståeliga förmaningar istället för pekpinnar. Denna bok passar perfekt både till kristna och till sökare...En av de bästa kristna böcker jag läst. En 10 poängare!"

"Jag har förstått att buden gav för att hjälpa oss att komma in i Guds kärlek och vår kallelse och mål i livet..."


"Det Per-Eive har försökt och lyckats med, är att förklara de 10 budorden och på ett konkret och roligt sätt beskrivit hur man följer dem i vardagen."

"Boken har förvandlat buden från hårda till mjuka för mig..."