Vindarna & Förvandlingen

Copyright © All Rights Reserved

Logos Media

-det lilla förlaget med de stora böckerna

 

 

Förlaget kommmer huvudsakligen att ge ut böcker med andlig profil

Tredje upplagan

Vindarna från väster

-lärdomar från den Keltiska kyrkan

Vindarna verkar vara västliga! Åtminstone verkar de kulturella, ideologiska och religiösa vindarna huvudsakligen ha kommit västerifrån under de senaste sextio åren. Influenserna från brittiska öarna och nordamerika har påverkat vår kultur och vårt samhällsklimat och format ett postmodernt samhälle. Ett samhälle som är väldigt annorlunda än det som fanns bara för några årtionden sedan. Trots att den kristna kyrkan växer som aldrig förr, främst på det södra halvklotet, ser vi så lite av andlig tillväxt i det Sverige som sakta men säkert har förändrats.

På 400-talet växte den keltiska kyrkan fram på Irland, i ett samhällsklimat som hade många likheter med vårt. Väckelsevindarna därifrån blåste vidare över de brittiska öarna, över Europa och kom ända till Sverige. Den passionerade, naturliga och vardagsnära andligheten som de keltiska kristna bar inom sig förnyade människor, kyrkor och folk. Man byggde kloster som blev ett slags missions- och kulturcentra runt om i Europa, centra som inte bara förändrade utan också nydanade hela samhällen. Denna bok beskriver keltisk kristendom som en profetisk

kristendom in i vår tid. Det är dags för nygamla vindar från väster!

 

Boken är godkänd som studiecirkelmaterial.

Sagt om de första upplagorna:

Det sprakar om kyrkohistorien när Per-Eive Berndtsson initierat målar upp bilden av keltisk andlighet som har påverkat oss i Sverige mer än vi kanske tror och som också kan inspirera oss att frimodigt bygga Guds församling även på 2000-talet.  En spännande, lärorik och fascinerande bok som jag rekommenderar.

Anders-Petter Sjödin

präst i Furulundskyrkan, magister i historia och dr of Global Ministry

 

Vi inspireras att lära av de keltiska kristna, hur vi liksom de kan nå ut med evangeliet i en hednisk omgivning. De vann över hedendomen, deras Gud visade sig vara starkare. Kunde de så kan vi. Vi har samme Gud och Fader!

Gertrud Storsjö

författare och mångårig medarbetare på Ljus i Öster

 

I en tid då många vill marginalisera kyrkans kallelse känns denna bok befriande. Vi behöver återerövra Sverige för Kristus och bli en församling som vinner mark istället för förlorar. I sökandet efter en verklig kristendom, relevant för andra och full av kraft är "Vindarna från väster" en av platserna att starta

Hans Wolfbrandt

kyrkoherde i Lysekils församling, sverigeledare för New Wine

 

Sedan år 2000 har jag inspirerats och regelbundet återkommit till Harald Olsens bok "Keltisk andlighet". Boken fick mig att bli fascinerad av den irländska fromhetstraditionens holistiska syn på tillvaron - allt hänger ihop och Gud är ständigt närvarande. Flera av texterna har jag också tonsatt under årens lopp. Jag har länge saknat fler böcker på svenska med svenskt perspektiv om vad den keltiska kyrkan kan ha att säga oss moderna kristna. Per-Eives bok fyller det tomrummet.

Erik Tilling

låtskrivare och musiker

 

 

 

Per-Eive lyfter fram den gamla keltiska kristendomens autentiska och livsnära liv som på ett dynamiskt sätt även kan fungera i vår postmodernistiska tid. Boken rekommenderas på det varmaste.

Klas Lundström

teol dr i kyrkohistoria och lärare på Johannelunds teologiska högskola.

Boken innehåller mycket användbart för alla som vill bygga bibliska och växande församlingar i Sverige idag. Jag rekommenderar den varmt…

Jonas Melin

bibellärare på Mariannelunds folkhögskola

Per-Eive Berndtsson, som själv i sin person mer än de flesta personifierar denna kristendomens sida inåt och utåt, kommer förhoppningsvis att bidra till att dagens kristenhet till fullo återupptäcker kallelsen att söka Gud vid altaret och söka människorna i världen.

Carl-Erik Sahlberg

fd domkyrkokomminister i S:ta Clara kyrka i Stockholm, teol dr och docent i kyrkohistoria .

Andra upplagan

 

 

"Det Per-Eive har försökt och lyckats med, är att förklara de 10 budorden och på ett konkret och roligt sätt beskrivit hur man följer dem i vardagen."

"Denna bok är så inspirerande, lättläst, rolig, allvarlig, upplyftande med en tro för framtiden. Det finns hopp för alla. Han skriver på ett så lättsamt sätt att sidorna bara rinner iväg. Han kommer med förståeliga förmaningar istället för pekpinnar. Denna bok passar perfekt både till kristna och till sökare...En av de bästa kristna böcker jag läst. En 10 poängare!"

"Boken har förvandlat buden från hårda till mjuka för mig..."

"Jag har förstått att buden gav för att hjälpa oss att komma in i Guds kärlek och vår kallelse och mål i livet..."

"Har sällan läst en bok som presenterar de tio buden på ett så pedagogiskt, pastoralt och livsnära sätt, med journalistisk svung och konkreta exempel från vår vardag. De tre avslutande kapitlen om budordens tre användningsområden, att upprätthålla ordningen i samhället, driva till Kristus och att ge den kristne vägledning i livet är briljanta. Djup teologi på ett högst begripligt sätt."

Agne Nordlander

teol.dr och docent i tros- och livsåskådningskunskap

 

Förvandlingen

av hårda bud till mjuka

 

 

Från recensioner av första upplagan:

 

"På ett enkelt och jordnära sätt guidar Per-Eive oss igenom Tio Guds Bud. Med berättelser, bilder, egna personliga erfarenheter och böner ger Per-Eive läsaren en mycket aktuell och högst relevant undervisning. Den gamla bilden av buden som tråkiga och fullständigt relevanta för ett modernt liv ställs på ända. Det är bara att konstatera; vi behöver dessa tio bud mer än någonsin."

Daniel Norburg

projektledare, fd Missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan, fd pastor i Immanuelskyrkan, Malmö