Bli en vanlig ovanlig människa

Copyright © All Rights Reserved

Logos Media

-det lilla förlaget med de stora böckerna

 

 

Förlaget kommmer huvudsakligen att ge ut böcker med andlig profil

Baksidestext:

 

En del betonar den andliga sidan i det kristna livet så att de lämnar jorden i förtid. Andra är så angelägna att betona det mänskliga i att Jesus kom till jorden att de missar den övernaturliga verkligheten.

Mina gode vän, Per-Eive Berndtsson, står för en hållning som skulle kunna beskrivas som "Övernaturligt naturlig eller Naturligt övernaturlig". Det temat finns också i hans tidigare böcker, inte minst i "Vindarna från väster – lärdomar från den keltiska kyrkan". Den keltiska andligheten höll samman vardagslivet, mötet med naturen, mötet med Gud och den helige Andes mäktiga verk.

 

Det här skulle kunna beskrivas som en Wellness-bok, en praktisk bok om välbefinnande. Egentligen finns det redan alldeles för många sådana självhjälpsböcker, men det speciella med "Bli en vanlig ovanlig människa" är att den är förankrad i evighetsvärden och i Bibelns kärleksfulla instruktioner för ett gott mänskligt liv. Det märks också att Per-Eive skriver mot klangbotten av livets skörhet -. både så som han har upplevt det själv, men framförallt som han har upplevt det i sina pastorala möten med människor. Därför är den här boken "användarvänlig" i ordets bästa bemärkelse!

 

Torbjörn Freij, pastor och författare

 

 

Per-Eive Berndtsson

arbetar som präst och bibelskolelärare i Kornhillskyrkan i Halmstad, som han också varit med om att starta. Han är med i ledarskapet för New Wine i Sverige och är författare till en del böcker. Den senast utkomna boken är Växande tro. Per-Eive är också engagerad som för-kunnare på olika möten och konferenser runt om i landet.

Bli en vanlig ovanlig människa