Växande tro

Copyright © All Rights Reserved

Logos Media

-det lilla förlaget med de stora böckerna

 

 

Förlaget kommmer huvudsakligen att ge ut böcker med andlig profil

Detta är en bok om den kristna trons innersida –trosrelationen med Herren. Boken innehåller nio fristående bibelutläggningar om tro, som baserar sig på predikningar som författaren har haft genom åren.

 

I boken får vi möta flera av Bibelns personligheter, till exempel Jakob, Hanok, Noa och Johannes. De troserfarenheter som dessa gudsmän gjorde är en utgångspunkt när författaren lägger ut bibeltexten så att den landar i vardagslivet.

 

Med hjälp av många egna dyrköpta erfarenheter och vardagliga exempel guidas läsaren in i en djupare förståelse av Bibelordet och kan förhoppningsvis göra en personlig erfarenhet av växande tro.

Rekommendationer:

Per-Eive Berndtsson förmedlar i sin bok en innehållsrik och spännande bibelkunskap med genomtänkt andlig vägledning. När jag läser blir jag berörd i både förnuft och känsla. Han är psykologiskt insiktsfull, själavårdande och ger praktiska tillämpningar som motiverar till tro och vilja att tjäna Gud. 

Per-Eive kan berätta så att illustrationerna blir levande, personerna och händelserna blir som inre filmavsnitt. Det här är ett exempel på predikan, när den är som bäst.

Stanley Sjöberg

Pastor och författare

 

Boken "Växande tro" återger trons många ansikten med både humor och en stadig blick på Gud. Den befriar, man blir glad. Detta är en bok man vill läsa ofta.

Viola Grafström

Musiker, lovsångsledare och kompositör.

 

Jag tror att Per-Eives bok "Växande tro" kommer att kunna bli till stor välsignelse för många läsare! Här möter vi en man som själv har en mogen tro som prövats genom lång och trogen tjänst för Guds rike. Boken innehåller personliga vittnesbörd, talande bilder, gedigen Bibelundervisning och djupa insikter kring vår kallelse att i Jesu efterföljd sprida Guds rike. En personlig favorit är den mycket uppmuntrande och upplivande utläggningen om David och Goliat.

Utläggningen kopplas där (som i hela boken) hela tiden samman med vår egen vardag. Avslutningsvis kulminerar boken i en sunt utmanande uppmaning till uthållighet i aposteln Johannes efterföljd. Jag kan varmt rekommendera denna bok. Den inspirerade mig och min bön är att den skall få inspirera dig också!

Hans Weichbrodt

Präst och inspiratör i OAS-rörelsen

 

I boken väcker Per-Eive på ett fantastiskt sätt tro hos läsaren. När jag läser boken lär jag mig om hur jag kan utveckla mitt förtroende till Jesus, att Gud gillar att brottas, men också vad jag kan göra när tron håller på att ta slut. I sista kapitlet kan man läsa om den segrande tron. Sedan är ju Per-Eives språk så svenskt att man ibland får tacksamma rysningar längs med ryggen, för man förstår ju verkligen vad han säger. En fantastisk bok som jag rekommenderar mig själv att läsa flera gånger!

Rickard Lundgren

förståndare för Gå ut mission

 

 

,

 

 

 

 

Föreståndare för

Gå Ut Mission