Hem

Copyright © All Rights Reserved

Logos Media

-det lilla förlaget med de stora böckerna

 

 

Förlaget kommmer huvudsakligen att ge ut böcker med andlig profil

S:t Patrick och Columba

Två ledares andliga utveckling

Genom historien har kyrkan alltid upplevt tider av förnyelse och expansion. De bakomliggande orsakerna till dessa är i allmänhet flera, till exempel gynnsamma kulturella faktorer, sociala behov och människors andliga längtan. Ändå kan man i allmänhet härleda dessa för kyrkan så positiva tider, till enskilda människors liv och handlingar. Det finns alltid ledargestalter som varit med och format den andliga atmosfären, såväl i närområdet som i områden fjärran ifrån.

 

Den kristna keltiska andlighetens framväxt och expansion på Irland under 400-talet kom att få en stark påverkan på Europas kristenhet under många århundraden framåt. Den keltiska spiritualiteten var också en viktig faktor när Sverige kristnades.

 

Två av de personer, vars personlighet och livsgärning allra tydligast kom att prägla den keltiska andligheten var S:t Patrick och S:t Columba. Syftet med detta häfte är att försöka förstå deras personliga livsresa utifrån ett andligt- och utifrån ett ledarskapsperspektiv. Häftet vill också ge en djupare insikt i hur deras personlighet, erfarenheter och livsgärning på olika sätt har varit med att forma den keltiska andligheten.

Pris 80:-

 

 

 

 

NYHETER

Res till Irland i S:t Patricks fotspår!

 

12-18 juni 2019

 

 

För mer info:

Gå in på Exodusresors hemsida

https://www.exodusresor.se/irland

 

eller ladda ner en PDF-fil

 

Resa i S:t Patricks fotspår (PDF)

S:t Patrick och S:t Columba

10 bibelstudier från Romarbrevet

 

För enskilda studier eller för smågrupper

Undervisningspaketet VÄXANDE TRO innehåller 10 bibelstudier á 15 min, med tecknade illustrationer (DVD-skiva), eller kan avlyssnas med bara ljud (2 CD-skivor). Ett häfte med samtalsfrågor medföljer de tre skivorna i ett och samma paket. Paketet är producerat av Norea Sverige och finns med i Logos Medias utbud

Pris: 250:-